wtorek, 1 maja 2012

Indie #1 Święto pracy


A vendor in the market place

Dziś mamy 1 maja. W Polsce Święto Narodowe, dzień ustawowo wolny od pracy. To ciekawe bo Polska jest krajem, w którym prawie każdy myśli jak by tylko się nie narobić, a często ustosunkowując się do pracy innych uznaje ją za 'zasrany obowiązek".

Nie zamierzam gloryfikować pracy samej w sobie - jako uszlachetniającej itd. Żyjemy w czasach kapitalistycznych i wiadomo, że praca ma przede wszystkim przynosić dochody, zapewnić bezpieczny byt materialny człowiekowi i jego rodzinie. Wypadałoby ta pracę więc szanować, aa tym bardziej pracę innych. W Polsce nam jednak bardzo daleko od tego.

I  taki oto sposób na Przypadkach Pocztówkowych debiutują Indie. Jest to kraj o wysokim potencjale rozwoju, gdzie istnieje drugi na świecie pod względem liczebności rynek konsumentów, tworzony przez około 1,2 mld mieszkańców. Struktura zatrudnienia w Indiach daleko odbiega od krajów wysokorozwiniętych - 52% siły roboczej jest zatrudnionej w rolnictwie, 34% w usługach, pozostała w przemyśle. Stopa bezrobocia rejestrowanego jest stosunkowo wysoka i wynosi 9,8%. Pan sfotografowany dla potrzeb pocztówki jak widać pracuje w usługach, sprzedając min. noże i maczety.

Kolega gdy pokazałem mu dzisiejsza pocztówkę z wieloma ostrymi narzędziami stwierdził, że ktoś w tych Indiach musi mnie bardzo lubić...


Ile biało-czerwonych flag jest na tym zdjęciu Piotrkowskiej?0 komentarze:

Prześlij komentarz