środa, 1 lutego 2012

Anglia #7 MRI - zastosowanie w chirurgii


Rezonans magnetyczny to jedna z najnowocześniejszych technik obrazowania w medycynie. Badanie to w swoim działaniu wykorzystuje ultrakrótkie fale radiowe. Rejon ciała pacjenta, który chcemy obrazować umiejscowiony zostaje w komorze aparatu, czyli polu magnetycznym o wysokim natężeniu, w którym znajdują się atomy pierwiastków. Jądra tych atomów reabsorbują fale radiowe, wzmacniają je i przekazują do ciała pacjenta. Powoduje to wytworzenie w ludzkich tkankach innych fal, o podobnych parametrach, które maszyna rejestruje i wychwycone różnice (rezonans) przedstawia jako obraz.

Rezonans jest badaniem dającym rezultaty diagnostyczne najbardziej zbliżone do tomografii komputerowej. MRI  w porównaniu do TK charakteryzuje się gorszą rozdzielczością przestrzenną, kontrast między różnymi tkankami jest natomiast w tym badaniu wyraźniejszy.

W chirurgii:
-> uważa się, że większość diagnostyki chirurgicznej może się obyć bez rezonansu magnetycznego, tym bardziej, iż jest to badanie bardzo drogie
-> do obrazowania trzustki MRI wydaje się nieprzydatne, złotym standardem jest Tomografia komputerowa z kontrastem
-> rezonans magnetyczny dróg żółciowych jest obiecującym badaniem. Opiera się na ocenie statycznej płynu, w tym żółci w drogach żółciowych. Zaletą tego badania jest mała inwazyjność, bez podawania środka cieniującego do dróg żółciowych. Wady to wysokie koszty, mała dostępność i fakt, ze jest to tylko badanie diagnostyczne.
--> przydatność rezonansu magnetycznego w diagnostyce chorób jelita grubego jest podobna jak tomografii komputerowej, z wyjątkiem lepszej zdolności do różnicowania wznowy miejscowej procesu nowotworowego od zwłóknienia w bliźnie pooperacyjnej


Pocztówka przywędrowała od Hannah z UK, w ramach wymiany za pośrednictwem Facebooka. Miałem się ograniczać z pisaniem bloga przed egzaminem z chirurgii. Ale sami widzicie - to zacz chirurgia!

0 komentarze:

Prześlij komentarz