poniedziałek, 8 lipca 2013

Łódź - Stary Rynek


Kartka to reprint z serii Łódź w starej pocztówce i fotografii. Pochodzi z Zestawu II poświęconego Staremu Miastu i okolicom. Niestety pocztówki te w związku z zamknięciem sekcji pamiątek mieszczącej się w łódzkiej Informacji Turystycznej nie są już dostępne. A nie zrobiłem zapasów i nie mam jedynej łódzkiej pocztówki związanej z medycyną - furmana, który przejeżdżał wozem przed budynkiem Łódzkiej Kasy Chorych. Aczkolwiek nie żałuje, bowiem kartka trafiła do bardzo sympatycznego studenta medycyny w Grenadzie, pochodzącego z Rosji.

Najstarszy ośrodek miasta znajdował się w północnej części dzisiejszej Łodzi na prawym brzegu Łódki. Stare miasto miało położenie typowe dla wielu miasteczek, pozbawionych właściwie miejskiego jądra krystalizacyjnego w formie grodu, targu, czy miejsca odpustowego. Leżała jak większość wsi na stoku doliny, której kierunek wyznaczał w naturalny sposób dłuższa oś miasta. I tak wyciągała się stara Łódź na zachód wzdłuż Podrzecznej I Drewnowskiej, przebiegających po stoku doliny.
Podobnie i rynek leżał na stoku pochylając się wyraźnie ku południowi. Ponad rynkiem, na krawędzi doliny, wznosił się kościół, panując położeniem swym nad całym miastem. Powierzchnia Starego Miasta  do roku 1821 wynosiła 8,28 km kwadratowych.

Stare Miasto jest małe. Jego południowe granice, najwyraźniejsze przez to, że wytycza je oś doliny Łódki, przebiegają stosunkowo niedaleko kościoła. Przebieg pozostałych granic można śledzić na podstawie szeregu punktów. Wytyczają je krzyże i kapliczki, które spotykamy przy ulicy Brzezińskiej, Łagiewnickiej, Zgierskiej i Lutmomierskiej. Tak bowiem tłumaczy się istnienie tych prawdziwych sielskich zabytków, drzemiących anachronicznie w cieniu nowoczesnego, przemysłowego kolosa. Poniżej kościoła znajduje się Stary Rynek. Powierzchnia jego opada ku południowi, gdyż lezy on na stoku doliny. Nie matu już śladów dawnych urzędów Starego Miasta. Czworokątny rynek otoczony jest szeregiem domów starszych i młodszych. Starsze są niższe, o dwu lub trzech kondygnacjach z szerokimi bramami wjazdowymi w środku domu, a sklepienie ich daje w przekroju łuk mocno spłaszczony. Zachodnią część rynku zajmują hale targowe zbudowane przez architekta Marconiego.

0 komentarze:

Prześlij komentarz